Käsityö yhdistää - Taitoyhdistysten sata vuotta (2013)

Verkkonäyttely vuodelta 2013

Taitoliitto on perustettu vuonna 1913. Satavuotisen toiminnan kunniaksi Suomen käsityön museo tuotti yhdessä Taito Groupin kanssa Käsityö yhdistää –verkkohistoriikin. Se kertoo välähdyksiä Taitoliiton alueellisten yhdistysten taipaleelta 1900-luvun alusta nykypäivään.

Mustavalkoisessa ryhmäkuvassa 10 henkeä, etualalla rukki, keskimmäinen nainen kutoo pirtanauhaa.
Österbottens hantverk järjestää erilaisia käsityöalan kehittämishankkeita alueellaan. Kuvassa on tuotteita viimeisimmästä tuotekehityshankkeesta, Uutta maata merestä – uusia tuotteita Merenkurkusta. Hankkeessa on kehitetty alueelle uusia matkamuistoja.

Taitoliitto on perustettu vuonna 1913. Satavuotisen toiminnan kunniaksi Suomen käsityön museo tuotti yhdessä Taito Groupin kanssa Käsityö yhdistää –verkkohistoriikin. Se kertoo välähdyksiä Taitoliiton alueellisten yhdistysten taipaleelta 1900-luvun alusta nykypäivään.

Ensimmäiset alueelliset kotiteollisuusyhdistykset perustettiin vuosina 1906 ja 1907. Niiden tavoitteena oli edistää käsityötä sekä harrastuksena että ammattina. Ensimmäisistä toimintavuosista lähtien yhdistykset järjestivät alan koulutusta ja antoivat henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta. Yhdistykset järjestivät kilpailuja ja näyttelyitä sekä organisoivat käsityöläisten tuotteiden myyntiä. Tänä päivänä tavoitteet ovat edelleen samat, mutta toimintamuodot ovat muuttuneet vuosikymmenten myötä.

Puoli vuotta kestäneet kudonta – ja veneenveistokurssit ovat vaihtuneet parin tunnin kursseiksi. Monipuolinen materiaalien ja tekniikoiden kirjo hullaannuttaa nykyihmisen kokeilemaan omia kädentaitojaan. Käsityö elää ja käsityö yhdistää. Elämme blogien ja sosiaalisen median aikakautta, tekeminen jaetaan laajalle yleisölle. Taitoyhdistysten järjestämät kurssit ovat edelleen suosittuja, sillä yhdessä tekeminen ja kokeminen rentouttaa mielen.

Vuonna 2014 Suomessa toimii 20 alueellista taitoyhdistystä, joiden toiminta on keskittynyt noin sataan Taito – ja Käsityökeskukseen. Ne ovat monipuolisia käsityön kohtaamispaikkoja – kotoisista kudontapajoista kokonaiseen käsityön kortteliin. Yhdistykset järjestävät työpajoja, kursseja, neuvontaa ja näyttelyitä sekä materiaalien, työvälineiden ja valmiiden käsityötuotteiden myyntiä.

Käsi- ja taideteollisuusalalla on tapahtunut sadan vuoden aikana monia rakenteellisia muutoksia. Käsityö yhdistää –verkkonäyttely esittelee näitä muutoksia eri aikakausien esimerkkien ja tunnelmallisten valokuvien välityksellä. Käsityö yhdistää –verkkonäyttely julkaistaan huhtikuussa 2014 ja sitä täydennetään vuoden 2015 alussa.

Toteuttajat

Yhteyshenkilö:
Seija Hahl, 050 311 8886, seija.hahl@jkl.fi

Tuottaja:
Suomen käsityön museo

Sisältö, tekstit, kuva- ja arkistomateriaalitoimitus:
Suomen käsityön museon näyttelytyöryhmä: Marjo Ahonen, Anneli Hemmilä-Nurmi, Anne Hokkanen, Anni Ilves, Seija Hahl, Riitta Salmenoja, Mikko Oikari, Raija Manninen. Alueelliset käsi- ja taideteollisuusyhdistykset (21).

Toteutus:
Päivi Hintsanen

Lähteet:
Käsiteollisuus-lehti (1907-1931), Lastu ja lanka (1932-1935), Kotiteollisuus (1936-1991), Taito-lehti 1991-2013, Suomen käsityön museon arkisto, valokuva-arkisto, haastattelut, Ylönen Irene, Taito elää, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n yhdeksän vuosikymmentä. Akatiimi 2013.

ISBN 978-952-5063-21-9