2000-luvun Taito-lehti

2000-luvun Taito-lehti

2000-luku 2000-luvun kuluessa globalisaatio on tullut tosiasiaksi kaikessa toiminnassa Suomessa. EU ja yhteinen valuutta euro, kansainväliset projektit ja jatkuvasti kehittyvän viestintäteknologian myötä lähelle tullut muu maailma uhkineen ovat arkipäivää. Suomen...
1990-luvun Taito-lehti

1990-luvun Taito-lehti

1990-luku 1997 lehtien perusteella Edellisen vuosikymmenen kulutusjuhlat ja talouden kasvu pysähtyivät ennätysmäiseen lamaan, pankkikriisiin ja pahimmillaan yli 500 000 työttömään 1990-luvun alussa. Idänkauppa oli maailmanpoliittisissa mullistuksissa romahtanut....
1980-luvun Taito-lehti

1980-luvun Taito-lehti

1980-luku 1987 lehtien perusteella Suomessa 1980-luku oli voimakkaan taloudellisen kasvun aikaa. Kansalaiset vaurastuivat edelleen ja kotitaloudet kuluttivat entistä enemmän, myös lainarahalla, jonka saaminen helpottui rahoitusmarkkinoiden vapauduttua. Tietokoneet ja...
1970-luvun Taito-lehti

1970-luvun Taito-lehti

1970-luku 1977 lehtien perusteella Vuosikymmenen puolivälissä Suomen kansatalous ajautui vaikeaan lamaan öljykriisin seurauksena. Työttömyys nousi lähes 200 000:een ja maahan julistettiin kansallinen hätätila. Laman ratkaisi laaja ja maltillinen elvytysohjelma ja...
1960-luvun Taito-lehti

1960-luvun Taito-lehti

1960-luku 1967 lehtien perusteella 1960-luvulla pienviljely kävi kannattamattomaksi ja pellot pantiin pakettiin. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomesta muutettiin Etelä-Suomeen ja Ruotsiin ja syrjäseudut autioituivat. Teollistuminen ja kaupungistuminen tapahtui...