1970-luvun Taito-lehti

1970-luku 1977 lehtien perusteella

Vuosikymmenen puolivälissä Suomen kansatalous ajautui vaikeaan lamaan öljykriisin seurauksena. Työttömyys nousi lähes 200 000:een ja maahan julistettiin kansallinen hätätila. Laman ratkaisi laaja ja maltillinen elvytysohjelma ja aluepolitiikkaa voimistettiin. Vuosikymmenen lopulla syntyi voimakasta ympäristöliikehdintää, joka huipentui Koijärven tapahtumiin. Muotiin tulivat vihreät arvot ja paluu maalle.

Palvelujen määrä ja osuus kansantuotteesta kasvoi. Suomi siirtyi vauhdilla palveluyhteiskuntaan ja yhteiskunta otti huolehtiakseen yhä suuremmasta määrästä palveluja. Syntyvyys pieneni ja yksilapsiset perheet yleistyivät. Avioerojen myötä yksinhuoltajien lukumäärä lisääntyi.

Kansanperinne ja folklore olivat suuressa suosiossa muodin valtasuuntauksina. Kotiteollisuus löysi hitaasti muodin mahdollisuudet. Neuvonta-asemilla, kouluissa ja kursseilla tehtiin kansanomaisia vaatteita, mutta niitä kaivattiin myös myyntiin. Karjalainen ketjuvirkkaus nousi kirjontamenetelmänä suosioon.

Käsi- ja taideteollisuusalojen koulutukseen tehtiin rakenteellisia ja sisällöllisiä uudistussuunnitelmia. Lähtökohtana oli käsityöammatti käsityön, käsi- ja taideteollisuuden, kuvallisen viestinnän tai kuvataiteen alalla. Koulutus jakautuisi kouluasteeseen ja opistoasteeseen, joihin molempiin sisältyy työharjoittelu. Opistoaste tulee antamaan kelpoisuuden jatko-opintoihin korkeakouluissa. Kotiteollisuusalalla kyseenalaistettiin suunnitelma kaikille yhteisestä peruslinjasta liian laajana. Riittävän hyvän ammattitaidon saaminen nähtiin suunnitelman puitteissa ongelmallisena.

Matkailun ja kotiteollisuuden yhteys oli edelleen esillä, nyt puhuttaessa ohjelmallisesta kulttuurimatkailusta. Ostettavan kotiteollisuustuotteen, matkamuiston tai tuliaisen, lisäksi kotiteollisuuden palvelupisteistä voisi kehittää antoisia tutustumis- ja käyntikohteita. Kulttuurimatkailuna ehdotettiin muun muassa näyttelyitä, työnäytöksiä, esitelmätilaisuuksia ja ulkomaalaisille tarkoitettuja kutomakursseja.

Kotiteollisuus ja ideologiat

Mietteitä mietinnöstä (6/1977)

Koti-, käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelmatoimikunnan mietintö on herättänyt keskustelua Kotiteollisuuden keskusliiton valtuuskunnassa ja liittokokouksessa. Koti- ja käsiteollisuus tarvitsee tulevaisuudessakin hyvän ammattitaidon omaavia henkilöitä. Yleissivistäviä aineita on aiheellista nykyisestä lisätä, samoin aineita jotka tukevat käsityöalojen koulutusta, kuten kuvaamataito ja sommittelu, mutta varsinaisen ammattitaidon oppimiseen on varattava riittävän suuri tuntimäärä.

» Mietteitä mietinnöstä [PDF, 137Kt]

Käsityö tuotantona

Lisää suomalaista kansanomaista väriä pukimiin (1/1977)

Aika on otollinen kotiteollisuudelle, sillä kansanperinne, folklore on suuressa suosiossa. Myynnissä olevien kotiteollisuustuotteiden, pyyhkeiden, saunatekstiilien, pikkuraanujen ja poppanoiden rinnalle kaivataan kansanomaisia puseroita, liivejä, laukkuja, vöitä ja mekkoja. Kansanomaisia vaatteita valmistetaan omaan käyttöön mutta ei vielä myyntiin. Poikkeuksen tekee Pohjois-Karjalan kotiteollisuusyhdistyksen valmistama ja myymä karjalaisen kansannaisen puku, feresi.

» Lisää suomalaista kansanomaista väriä pukimiin [PDF, 250Kt]

Naiset ja turhuus

Pitkä juttu pienistä laukuista ja pusseista (2/1977)

Mihin kaikkeen ketjuvirkkausta voi käyttää? Matkailijoiden käyttämien pikkulaukkujen innoittamana syntyneet pikkupussit ovat kansanomaista muotia kansalliselta pohjalta. Kuvioaiheena mielessä oli suuripyrstöinen käspaikan kukko ja tarvikkeet löytyivät tilkkukorista ja jäännöslankapussista.

» Pitkä juttu pienistä laukuista ja pusseista [PDF, 408Kt]

1970-luvun lehtien kansia

Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat