1960-luvun Taito-lehti

1960-luku 1967 lehtien perusteella

1960-luvulla pienviljely kävi kannattamattomaksi ja pellot pantiin pakettiin. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomesta muutettiin Etelä-Suomeen ja Ruotsiin ja syrjäseudut autioituivat. Teollistuminen ja kaupungistuminen tapahtui vauhdilla. Suomessa elinkeinorakenteen murros oli nopein Euroopassa.

Kuva vuoden 1967 lehden numerosta 6, s. 5.

Taloudellinen kasvu jatkui ja loi edellytykset hyvinvointiyhteiskunnan perusteille. Vapaa-aika lisääntyi huomattavasti 4-viikkoisten vuosilomien ja viisipäiväisen työviikon myötä. Vapaa-aika lisäsi myös kulutusta. Peruskoulun toteuttaminen alkoi ja korkeakoulujen ja yliopistojen määrä kasvoi.

Kotiteollisuudessa oli aikaisemmin kysymys elämisen ehdosta, ei vapaa-ajan käytöstä. Vapaa-ajan joutenoloa pidettiin suomalaisille vieraana, vapaa-aikakin oli hyvä käyttää hyväksi. Käsin tekeminen oli edelleen luontevaa, vaikka kotiteollisuuden sijaan puhuttiinkin harrastuksesta tai askartelusta. Harrastus oli työn iloa vastapainoksi raadannalle.

Kotiteollisuustuotteiden myyminen ja markkinointi olivat aiheina edelleen Kotiteollisuus-lehdessä. Vaikka tuotantoa oli, ei tuotteita tunnettu tarpeeksi, eikä niiden löydettävyys ollut paras mahdollinen. Vuosikymmeniä suunnitteilla olleen kotiteollisuustuotteiden tavaramerkin uskottiin auttavan markkinoinnissa. Laaduntakuu- ja alkuperämerkki otettiinkin käyttöön 1967.

Aitous, omaleimaisuus ja poikkeaminen sarjatuotannosta olivat kotiteollisuuden iskulauseita. Käsin tehtyjen yksilöllisten tuotteiden kysynnän katsottiin lisääntyvän kohoavan elintason, lisääntyvän vapaa-ajan ja matkailu myötä. Saunakulttuurin mahdollisuudet kotiteollisuudelle löydettiin.

Kotiteollisuustuote miellettiin myös paremmaksi matkamuistoesineeksi kuin turistirihkama. Se ei kilpaile hinnalla vaan laadulla, aitoudella, käyttökelpoisuudella ja paikallisuudella.

Kotiteollisuus ja ideologiat

Harrastava hauska ihminen (6/1967)

Lisääntyvä vapaa-aika herättää kysymyksen hyödyllisestä ja hyödyttömästä vapaa-ajan käytöstä. Harrastukset auttavat kestämään vastoinkäymisiä ja suruja. Työ on välttämätöntä toimeentulon kannalta, leikki eheyttää ja parantaa. Käsityöaskartelu harrastuksena yhdistää leikkiä ja työtä. Tuloksena on käsin kosketeltava hyödyke, jota ei synny leikkiessä, mutta työstä sen erottaa pakon puute.

» Harrastava hauska ihminen [PDF, 1,36Mb]

Käsityö tuotantona

Kotiteollisuustuotanto ja markkinointi (5/1967)

Ihmisten ostopäätöksiin ei enää vaikuta se, missä maassa tuote on tehty, vaan hinta, laatu ja muotoilu. Käsin valmistettujen kotiteollisuustuotteiden kysyntä on jatkuvasti nousussa, mutta kotiteollisuustuotteet eivät ole helposti löydettävissä. Kehitteillä olevan tavaramerkin toivotaan auttavan laadukkaiden kotiteollisuustuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä. Kotiteollisuus kaipaa PR-kampanjaa.

» Kotiteollisuustuotanto ja markkinointi [PDF, 274Kt]

Naiset ja turhuus

Yksilöllinen kotikutoinen muoti (4/1967)

Nykypäivän ihmiselle on tarjolla sekä teollisuuden että taideteollisuuden tuottamista kankaista tehtyjä pukusarjoja, jotka mahdollistavat yksilöllisen pukeutumisen. Käsinkudotuista kankaista valmistetut vaatteet ovat oma, muista poikkeava osansa tarjonnasta. Jatkuvan suosion salaisuutena on niiden yksilöllisyys ja korkea laatu.

» Yksilöllinen kotikutoinen muoti [PDF, 840Kt]

1960-luvun lehtien kansia

Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat