1980-luvun Taito-lehti

1980-luku 1987 lehtien perusteella

Suomessa 1980-luku oli voimakkaan taloudellisen kasvun aikaa. Kansalaiset vaurastuivat edelleen ja kotitaloudet kuluttivat entistä enemmän, myös lainarahalla, jonka saaminen helpottui rahoitusmarkkinoiden vapauduttua. Tietokoneet ja muu digitaalinen tekniikka yleistyivät vuosikymmenen kuluessa työpaikoilla, kouluissa ja kodeissa.

Teknistyvän valtakulttuurin rinnalle syntyi uutta ajattelua, joita leimasi ekologisuus ja kulutustarpeiden tietoinen vähentäminen. Käsityöläisyydessä aistittiin vaihtoehtoisen elämäntavan mahdollisuus.

Vuosikymmenen loppupuoliskolla lanseerattu käsite hallittu rakennemuutos tarkoitti käytännössä työpaikkojen vähenemistä ja työttömyyden lisääntymistä. Käsityöyrittäjyyden aloittamisen edullisuuden katsottiin antavan työnteon ja elämisen mahdollisuuden työtä vaille oleville. Kotiteollisuudesta tuli arvokas ase hallitun rakennemuutoksen käsissä.

Yritystoiminnan korostaminen kotiteollisuudessa nousi vahvasti esille. Sen rinnalla kulkivat vielä perinteiden säilyttäminen ja vapaa-ajan harrastustoiminnan korostaminen, mutta kotiteollisuusneuvontaa suunnattiin enenevästi yritystoimintaa silmällä pitäen.

Yhteistyön merkitystä kotiteollisuuden voimavarana muuttuvassa yhteiskunnassa painotettiin. Koulujen ja yhdistysten välinen kanssakäyminen on ollut vähäistä. Samoin yhteydet elinkeinoelämään ja sen koulutustarpeiden huomioon ottaminen nähtiin tärkeinä. Käsi- ja taideteollisuusalan kouluissa siirryttiin tietokoneaikaan tietokoneavusteisen suunnittelun ja kudonnan myötä.

Kotiteollisuus-lehti painottui mallitarjonnassaan kudontaan ja neuleisiin, vaikka kovien materiaalien neuvonnasta ja opetuksesta kirjoitettiinkin. Sisustus- ja vaatetustekstiilit olivat näyttävästi esillä.

Kotiteollisuus ja ideologiat

Kotiteollisuus ja tulevaisuus (5/1987)

Rakennemuutoksen kannalta kotiteollisuus on tärkeä. Kymmenien tai kenties satojen tuhansien kansalaisten jäädessä työttömäksi, kotiteollisuus halpana yritysmuotona voi antaa työnteon ja elämisen mahdollisuuden. Lisäksi se on verraton ajankulu lisääntyvän vapaa-ajan ja pidentyvien eläkevuosien maalimassa.

» Kotiteollisuus ja tulevaisuus [PDF, 137Kt]

Käsityö tuotantona

Suunnittele kudottavia kankaita tietokoneella (1/1987)

Perinteisten suunnittelutekniikoiden lisäksi voidaan käyttää tietokoneavusteista suunnittelua CAD:iä (Computer Aided Design) myös tekstiilisuunnittelussa. Se antaa lähes rajattomat mahdollisuuden kokeilla uutta ja tekee suunnittelun innostavaksi, nopeaksi ja vaivattomaksi.

» Suunnittele kudottavia kankaita tietokoneella [PDF, 533Kt]

Naiset ja turhuus

Kovaa neuvontaa (1/1987)

Miksi kotiteollisuusneuvonta on vain kankaankudonnan, ompelun, neulomisen tai muun pehmeän neuvontaa? Suomen 192 kotiteollisuusneuvonta-asemasta vain muutamalla on kovien materiaalien neuvontaa. Artikkeli esittelee Kaustisen, Siilinjärven Vuorelan ja Saarijärven toimintaa.

» Kovaa neuvontaa [PDF, 467Kt]

1980-luvun lehtien kansia

Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat