PERUSKOULUSSA 1970-2006: Peruskoulun myötä uudet arvot

PERUSKOULUSSA 1970-2006: Peruskoulun myötä uudet arvot

Peruskoulun myötä uudet arvot Vuonna 1985 peruskoulussa luovuttiin yhtenäisestä, valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta. Uusissa kunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa määritellään aihekokonaisuudet sekä oppiaineiden ja oppiaineryhmien tavoitteet ja...
KANSAKOULUSSA 1866-1920: Käsityönopetus oppikouluissa

KANSAKOULUSSA 1866-1920: Käsityönopetus oppikouluissa

Käsityönopetus oppikouluissa Alun perin tyttökouluja oli perustettu ”sivistyneiden vanhempien tyttärille sellaisten tietojen saamiseksi ja sellaisten käsitöiden harjoittamiseksi, joiden katsottiin kuuluvan huoliteltuun naiskasvatukseen”. Naiskasvatuksen...
Peruskoulussa 1970-2006: Peruskoulun käsityö

Peruskoulussa 1970-2006: Peruskoulun käsityö

Peruskoulun käsityö Peruskoulun opetuksen perustaksi otettiin tieteellinen humanismi, luovuus, lapsen persoonallisuuden kehitys sekä kasvaminen yhteiskunnan jäsenyyteen. Peruskoulun alkuvaiheessa käsitöissä tehtävien tuotteiden lähtökohtana oli luonto, teknologia ja...
Oppivelvollisuuskoulussa 1920-1970

Oppivelvollisuuskoulussa 1920-1970

Käsityö oppivelvollisuuskoulussa Vuonna 1925 valmistunut maalaiskansakoulun opetussuunnitelma tuli käyttöön poikkeavissa oloissa. 1920- ja 1930-lukujen taitteen pula-aika ja 30-luvun lopun suursota vaikeuttivat uudistusten toteutumista. Sotavuosien ajan oppiaineen...