Kässäätkö – koulukäsityön historiaa (2007)

Peruskoulun myötä uudet arvot

Peruskoulussa 1970-2006

Nykyisessä moniarvoisessa kulutusyhteiskunnassa pidetään tärkeänä asennekasvatusta, valinnanohjausta eli kuluttajavalistusta, monipuolista harjoitusta, käytännöllisten ja taloudellisten ratkaisujen löytämistä sekä esteettisten näkö-kohtien ja luovan askartelun mielenterveydellisen merkityksen huomioon ottamista. Kasvatuksen ja koulutuksen lähtökohdaksi on otettu kestävä kehitys, ihmisarvo ja ihmisoikeudet.

Peruskoulun myötä uudet arvot

Vuonna 1985 peruskoulussa luovuttiin yhtenäisestä, valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta. Uusissa kunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa määritellään aihekokonaisuudet sekä oppiaineiden ja oppiaineryhmien tavoitteet ja sisällöt. Opetussuunnitelmassa tulee ilmetä koulun tehtävä, omaleimaisuus ja toiminta-ajatus. Tämän vuoksi käsityönopetus poikkeaa eri kouluissa hyvin paljon toisistaan.

Peruskoulun tekstiilityö on sitoutunut enemmän esteettisyyteen ja taidekasvatukseen kuin tekninen työ. Teknisen työn tietoperusta on sitoutunut teknologiaan ja luonnontieteisiin. Esineen tekemistä tarkastellaan prosessina, jossa alkuidean synnyn ja lopputulokseen pääsemisen välissä oletetaan tapahtuvan kasvua oppilaan luovuudessa, ajattelussa ja itsetunnon kehityksessä.

Tänä päivänä lapset ja nuoret kasvavat nopeasti kehittyvän teknologian parissa ja on itsestään selvää, että teknologiakasvatus sisältyy sukupuolesta riippumatta niin teknisen työn kuin tekstiilityön opiskeluun. Käsityönopettajat ovat olleet ensimmäisiä tietotekniikan hyödyntäjiä. Hyvän kuvan tämän päivän käsityönopetuksesta saa nettisivuilta: http://www.kaspaikka.fi/

Sivusto tarjoaa virikkeitä ja ohjeita käsitöihin niin oppilaille kuin aikuisillekin. Opettajille se tarjoaa ammatillista ja pedagogista materiaalia esim. tuntien suunnitteluun ja tietoa alan tutkimuksesta. Käspaikkaa on tekemässä käsityönopettajia kaikilta koulutusasteilta, opettajien kouluttajia ja tutkijoita ja myös alan opiskelijoita.

Näyttämässä työtä opettajalle

Monet muistavat koulukäsityötunneilta, että opettaja istui korokkeella olevan pöytänsä takana ja pöydän vieressä oli aina oppilaiden jono töitään näyttämässä. Käsitöissä tekemällä oppiminen konkretisoituu.

Kuvassa Jokelan ala-asteen 4b-luokan poikia teknisen työn opettajan Juha Pienmäen ohjauksessa syksyllä 1998. SKM K0836/0020
Käsityönopettaja Ulla Seppä ohjaa Jokelan ala-asteen 4 b:n tyttöjä syksyllä 1998.SKM K0836/0002

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat
Liittyvät näyttelyt tai julkaisut