Suomalaisen käsityökoulutuksen vaiheita 1700-luvulta 2000-luvulle (2003)

Tietoa julkaisusta:

Suomen käsityön museon julkaisuja 22

Jyväskylä, 2003

Toimituskunta: Simo Kotilainen ja Marjo-Riitta Simpanen

Tekstien toimitus: Marjo-Riitta Simpanen

Taitto: Ville Raatikainen

In English, käännökset: Eleanor Underwood

ISBN 952-5332-55-1

ISSN 1455-6553

Suomalaisen käsityökoulutuksen vaiheita 1700-luvulta 2000-luvulle -julkaisun kolme artikkelia käsittelevät historiaa ja nykypäivää. Artikkelit luovat katsauksen alunperin ammattikuntapohjaisen käsityökoulutuksen ja kotiteollisuuskoulutuksen vaiheisiin, käsityön korkea-asteen koulutuksen syntyyn Suomessa sekä maaseudun kotiteollisuusyhdistysten, marttojen ja maatalousnaisten käsityöneuvontaan.

Humanististen tieteiden kandidaatti, artesaani ja opiskelija Darja Heikkilän artikkeli käsittelee käsityön ammatillisen opetuksen vaiheita yli 200 vuoden ajalta.

Filosofian maisteri Irene Ylönen puolestaan tarkastelee maaseudun naisille suunnattua käsityöneuvontaa 1800-luvulta 1960-luvun murrokseen, aikaan ennen toisen ja korkea-asteen koulu-uudistuksia.

Helsingin yliopiston käsityötieteen emerita professori Pirkko Anttila keskittyy artikkelissaan korkea-asteen käsityökoulutuksen vaiheisiin. Artikkeli valottaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen, Helsingin yliopistossa 1980-luvun alussa aloittaneen ja nykyisin käsityötieteen nimellä tunnetun oppiaineen syntyvaiheita.

Julkaisussa on artikkelien englanninkieliset tiivistelmät.

Julkaisu liittyy Suomen käsityön museon käsityökoulutuksen tutkimushankkeeseen, jota on rahoittanut opetusministeriö.

Julkaisun sisällöt:

Simo Kotilainen
Lukijalle

» lue pdf-muodossa

Darja Heikkilä
Käsityön ammatillinen opetus Suomessa 1700-luvulta nykypäiviin
» lue tiivistelmä
» lue artikkeli pdf-muodossa

Irene Ylönen
Maahenkeä vai lisäansiota? Maaseudun naisille suunnattu käsityöneuvonta 1800-luvulta 1960-luvulle
» lue tiivistelmä
» lue artikkeli pdf-muodossa

Pirkko Anttila
Käsityön korkea-asteen koulutus Suomessa
» lue tiivistelmä
» lue artikkeli pdf-muodossa

Lähteet, tiivistelmät englanniksi / Abstracts in English
» lue pdf-muodossa

Suomalaisen käsityökoulutuksen vaiheita 1700-luvulta 2000-luvulle -julkaisun kansi (Suomen käsityön museon julkaisuja 22, 2003). Kuvan tiedot: Keski-Suomen I kiertävässä mieskotiteollisuuskoulussa valmistettuja huonekaluja Vanhamäen talon pihalla Mahlulla vuonna 1930. Kuva: Keski-Suomen museo.
Suomalaisen käsityökoulutuksen vaiheita 1700-luvulta 2000-luvulle -julkaisun kansi (Suomen käsityön museon julkaisuja 22, 2003). Kuvan tiedot: Keski-Suomen I kiertävässä mieskotiteollisuuskoulussa valmistettuja huonekaluja Vanhamäen talon pihalla Mahlulla vuonna 1930. Kuva: Keski-Suomen museo.