Tieteellistä tutkimusta käsityöstä

Opiskelija tai oppilaitoksen opettaja! Haluatko kirjoittaa tai kirjoituttaa osana opintoja tutkimusesittelyn? Otamme mielellämme vastaan käsityöaiheisten tutkimusten esittelyjä. Voit valita esiteltävän tutkimuksen tutkimuslistaltamme tai listan ulkopuolelta. Myös vinkit uusista tutkimuksista ilman esittelyä ovat tervetulleita. Esittelyjä ja tutkimusvinkkejä pääset lähettämään tällä lomakkeella:

Listalta on lihavoitu sellaiset tutkimukset, joista on kirjoitettu tutkimusesittely. Pääset lukemaan esittelyn lihavoitua nimeä klikkaamalla.

Fernström, P. (2012). Damastin traditio ja innovaatio: Tekstiilitaiteilija Dora Jungin toiminta ja damastien erityisyys. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8376-1

Heinänen, S. (2006). Käsityö – taide – teollisuus: Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2402-5

Hyrsky, K. (2012). Kertomuksia kultaseppien yrittäjyydestä. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8325-9

Kaartinen, Anna-Kaisa (2016). Täkänäntakana.fi. Kuva-aiheiden kontekstisidonnaisuus 1950- ja 1960-luvulla kudotuissa täkänöissä. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Käsityötiede. Lisensiaatintutkimus.

Kröger, T. (2003). Käsityön verkko-oppimateriaalien moninaisuus ’Käspaikka’-verkkosivustossa. Joensuun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9574-8

Marjanen, P. (2012). Koulukäsityö vuosina 1866-2003: Kodin hyvinvointiin kasvattavista tavoitteista kohti elämänhallinnan taitoja. Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5143-7

Ojala-Fulwood, M. (2014). Protection, continuity and gender: Craft trade culture in the Baltic Sea region (14th-16th centuries). Tampere University Press.

Rönkkö, M. (2011). Käsityön monet merkitykset: Opettajankoulutuksen opiskelijoiden käsityölle antamat merkitykset ja niiden huomioon ottaminen käsityön opetuksessa. Turun yliopisto. https://www.utupub.fi/handle/10024/70770

Sipilä, O. (2012). Esiliina aikansa kehyksissä: Moniaikaista tekstiilikulttuuria ja representaatioita kodista, perheestä, puhtaudesta ja käsityöstä 1900-luvun alkupuolen Suomessa. University of Eastern Finland. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-0985-5

Soini-Salomaa, K. (2013). Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisia tulevaisuudenkuvia. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9433-0

Uotila, M. (2014). Käsityöläinen kyläyhteisönsä jäsenenä: Prosopografinen analyysi Hollolan käsityöläisistä 1810-1840. University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5943-2

Vartiainen, L. (2010). Yhteisöllinen käsityö: Verkostoja, taitoja ja yhteisiä elämyksiä. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-0088-3

Väänänen, N. (2020). Sustainable craft: Dismantled and reassembled. University of Eastern Finland. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3319-5