1940-luvun Taito-lehti

1940-luku 1947 lehtien perusteella

Aikakautta leimasi toinen maailmansota ja sen mukanaan tuoma ankara raaka-ainepula. Pariisin rauha solmittiin 10.2.1947 ja sotatila lakkautettiin 26.9.1947, jolloin valvontakomission jäsenet lähtivät Suomesta. Karjalaisen siirtoväen ja rintamamiesten asuttaminen toi 100 000 uutta pientilaa maaseudulle. Suomalaisten perinteisesti voimakas luontosuhde nousi kukoistukseen sodanjälkeisenä aikana. Taiteissa, myös muotoilussa, haettiin innoitusta suomalaisesta luonnosta.

Sodan aikana kotiteollisuudessa korostui omatarviketeollisuus ja korvikemateriaalit, mutta sodan jälkeen kotiteollisuuden luonne muuttui ansiokotiteollisuutta korostavaksi. Sodanjälkeisessä suomessa kotiteollisuudella oli sosiaalipoliittinen merkitys. Kotiteollisuuden neuvonta kohdentui vammautuneiden ja pienituloisten auttamiseen sekä työttömyyden torjuntaan.

Vuoden 1947 lehdissä kiinnitettiin huomiota kotiteollisuuskaupan järjestämiseen ja erityisesti mainontaan. Toisaalta ongelmana oli se, että kotiteollisuustuotteita ei ollut saatavilla myyntiin kuten ennen. Sodan asuinsijoiltaan siirtämä väestö ei vielä ollut päässyt kiinni tuotantoon ja raaka-aineista oli pula. Toisaalta ne tuotteet, joita saatiin valmistettua, olisi myytävä. Kaupan ja tuotteiden markkinoinnin lisäksi painotettiin kotiteollisuusaatteen yleistä tiedottamista. Kotiteollisuus nähtiin perinteen ylläpitäjänä sekä taloudellisena ja työllistävänä toimintana, joka lisäksi tuotti viihtyisyyttä ja työn iloa.

Uuden vireen saamiseksi kotiteollisuuteen ja uusien mallien löytämiseksi käynnistettiin hanke ”Maaseutukotien kätköistä”. Vanhat mallivarastot koettiin käytetyiksi jo moneen kertaan ja taiteellinen luomistyö oli seisahtanut. Uusilla malleilla, jotka perustuvat kansanomaisen muotokulttuurin parhaimmistoon, ”ajattomiin tyyppeihin ja kuolemattomiin muotoihin”, pyrittiin nostamaan kotiteollisuus arvostuksessa teollisten tuotteiden rinnalle.

Huomattava osa lehden artikkeleista käsitteli raaka-aineita ja niiden hankkimista. Myös metsistä, pelloilta ja järvistä kootut sekä sivutuotteina talteen otetut raaka-aineet käytiin läpi. Niisiä sidottiin paperilangasta ja vaatteet tehtiin kotikutoisista kankaista ja kotimaisista raaka-aineista. Mallien määrä lehdissä oli suhteellisen suppea.

Kuva vuoden 1947 lehdestä 9 – 10, s. 79.

Kotiteollisuus ja ideologiat

Kotiteollisuustuotteiden taiteellisuusvaatimuksista (1/1947)

Kotiteollisen tuotteen aistikkuus ja salaisuus ei ole yksinomaan sen kuoressa, eikä se ole yksinomaan paikallinen ilmiö. Työn suoritus, tekniikan mukaisuus, suorituksen hienous ja itse ainesmateriaalin tenho ovat perusedellytyksiä hyvässä kotiteollisuustuotteessa. Koristeellisuus, joka suoritetaan teknisistä ratkaisuista lähdettäessä, on pätevin. Pääasia on, että esine on hyvin tehty ja että se on tekniikan mukaisesti tehty.

» Kotiteollisuustuotteiden taiteellisuusvaatimuksista [PDF, 308Kt]

Käsityö tuotantona

Kotiteollisuuskaupan järjestely ja tuotteiden hinnoittelu (2/1947)

Kaupanteko jakaantuu kanteen osaa, ostamiseen eli hankintaan ja myymiseen eli edelleen jakelemiseen tästä voittoa saaden. Myös kotiteollisuuskauppa kannattaa. Käytännöllinen kaupan järjestely vaatii alueen työntekijöiden tuntemisen, luottamukselliset välit ja tekijää tukevia toimenpiteitä. Kaupan sisäisessä järjestelyssä on pyrittävä aistikkaaseen tavarain esille asetteluun. Kauppoja on myös mainostettava mm. näytekaapein ja tavaramerkein. Lisäksi esineiden hinnoittelu on tärkeää. Kotiteollisuuskaupoissa voiton on yleensä pysyttävä kohtuuden rajoissa.

» Kotiteollisuuskaupan järjestely ja tuotteiden hinnoittelu [PDF, 882Kt]

Naiset ja turhuus

Kotikutoista muotinäytöksissä (6/1947)

Vähäiset tekstiiliraaka-aineet on oikein käyttää ensisijaisesti vaatteina. Sisustustekstiilien vuoro tulee kun pukeutumispulma on ratkaistu. Suomen Kotiteollisuusliitto järjesti muotinäytöksiä, joissa esitettiin villasta, sillasta ja säteristä valmistettuja muotipukimia. Villasta valmistetut puvut oli kudottu siitä villalangasta, jota ylijäämävillan kehruuttajan kansanhuollon luvalla saavat kehräämöstä. Moniin pukuihin oli käytetty myös sillansekaisesta villasta kehrättyä lankaa. Sopimattominta pukimiin oli säteri, keinosilkki, jonka markkinakorea välke voi turmella arvostelukyvyttömien ihmisten maun.

» Kotikutoista muotinäytöksissä [PDF, 271Kt]

1940-luvun lehtien kansia

Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat