Taito elää: Kurssitoiminta

Kotiteollisuusyhdistykset ovat liiton toiminnan aikana järjestäneet monipuolista kurssimuotoista koulutusta. Liiton periaatteen mukaan neuvontaa ja kohtuuhintaisia kursseja oli tarjottava kaikille varallisuuteen katsomatta.

Ammatilliset yhteiskunnan tuella järjestetyt kurssit, joilla on opetettu käytännön tekniikoita, muotoutuivat joko lyhyiksi teoriakursseiksi tai pitemmiksi viikon parin mittaisiksi käytännön kursseiksi. Ammatillisen kurssitoiminnan lisäksi yhdistykset ovat järjestäneet jatkuvasti myös lyhyempiä pääasiassa kurssimaksuilla rahoitettuja kursseja harrastajille.

Liitto järjestää koulutusta yhdistysten henkilökunnalle, erityisesti toiminnanjohtajille ja neuvojille. Ammatillisesta jatkokoulutuksesta painopiste on siirtynyt toiminnan kehittämiseen ja ammattitaidon ajantasaistamiseen.

Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat