7. Innostunutta museoväkeä

Museonjohtaja Maija-Liisa Hirvi työhuoneessaan vuonna 1982. Kuva: Suomen käsityön museo / Martti Laaksovirta 1982, K0019/0002
Museonjohtaja Maija-Liisa Hirvi työhuoneessaan vuonna 1982. Kuva: Suomen käsityön museo / Martti Laaksovirta 1982, K0019/0002

Neljä ensimmäistä työntekijää valittiin loppukesästä ja alkusyksystä 1982: museonjohtaja ja kaksi amanuenssia sekä siivooja. Museonjohtajan ja ensimmäisen amanuenssin valintakriteereinä oli museoalan kokemus, toisen amanuenssin kohdalla kotiteollisuusalan tuntemus. Myös osalla myöhemmin valitusta henkilökunnasta oli vankka alan tuntemus, mitä museon neuvottelukunta jatkuvasti korosti ja mikä olikin välttämätöntä yhteistyössä mm. alan oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Vuonna 1985 työntekijöitä oli jo yhdeksän: entisten lisäksi toimistosihteeri, vahtimestari ja lipunmyyjä, kolmas amanuenssi sekä tekstiilialan konservaattori. Apuna olivat myös monet yliopistosta ja Petäjäveden kotiteollisuuskoulusta tulleet harjoittelijat.

Tavoitteena oli avata museo vuoden 1983 kesäkuussa, koska tiedossa oli kotiteollisuusväen 70-vuotisjuhlat. Onnistuimme tavoitteessamme, vaikka työntekijöitä oli vähän ja aikaa noin yhdeksän kuukautta. Siinä ajassa loimme museon sisäisen toimintakulttuurin, hankimme kalusteita ja toimistotarvikkeita, teimme ensimmäisen perusnäyttelyn tutkimustyön ja rakensimme näyttelyn sekä laadimme ensimmäisen julkaisun. Työpäivät olivat todella pitkiä, mutta kukaan ei valittanut, vaan kaikki olivat innostuneita. Käytettävissä olleet määrärahat eivät olleet suuret, mutta pystyimme toimimaan niiden puitteissa hyvin.

Museon henkilökunnan kokous vuonna 1983. Vasemmalta: museoamanuenssi Ditte Stürmer-Hiltunen, tp. toimistovirkailija Tarja Heikkinen, museonjohtaja Maija-Liisa Hirvi, tp. museoamanuenssi Leena Korpola, siivoja Tuula Ojanen, tp. museo-apulainen Helena Hänninen ja museoamanuenssi Pirkko Tenkama. Kuva: Suomen käsityön museo / Martti Laaksovirta 1983, K0021/0038
Museon henkilökunnan kokous vuonna 1983. Vasemmalta: museoamanuenssi Ditte Stürmer-Hiltunen, tp. toimistovirkailija Tarja Heikkinen, museonjohtaja Maija-Liisa Hirvi, tp. museoamanuenssi Leena Korpola, siivoja Tuula Ojanen, tp. museo-apulainen Helena Hänninen ja museoamanuenssi Pirkko Tenkama. Kuva: Suomen käsityön museo / Martti Laaksovirta 1983, K0021/0038
Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat