1920-luvun Taito-lehti

1920-luku 1927 lehtien perusteella

Sisällissodan jälkeisessä Suomessa tulevaisuuden uskoa maaseudulle toivat torpparivapautus ja maatyöläisten aseman parantuminen. Suurin osa väestöstä sai elantonsa maataloudesta ja metsätöistä. Hyvinvointia rakennettiin puunjalostuksen ja metsäteollisuuden välityksellä. Kulttuurielämä oli vielä hyvin kansallista, mutta modernismin vaikutukset alkoivat pikkuhiljaa näkyä. Pukeutumisessa siirryttiin lopullisesti käyttämään tehdasvalmisteisia vaatteita.

Kuva vuoden 1927 lehdestä nro 3, s. 46.

Vuonna 1927 Käsiteollisuus juhli 20-vuotista ilmestymistään. Historiikissa todetaan lehden perusteena olevan perinteisen kansantaiteen, joka on lähtökohtana niin käsityön opetustoimintaa koskevissa kirjoituksissa kuin käytännön tositarpeisiin soveltuvan kotiteollisuustuotannon edistämisessä. Perinteisyys ei kuitenkaan rajoita kotiteollisuuden edesauttamista uusien liikeperiaatteitten avulla tai käyttämästä koneita silloin, kun käsin muovailun edut sen sallivat. Osuus- ja yhteistoimintaan neuvominen ja järjestötoiminnan esiin tuominen on ollut voimakkaasti esillä, kuten myös tutustuminen muiden maiden kotiteolliseen toimintaan ja oman maan näyttelyihin.

Käsiteollisuuden ja Koristetaiteilijain liitto Ornamon välille pyrittiin synnyttämään yhteistyötä ottamalla taideteollisuuden edustajia mukaan lehden toimittamiseen. Se ei kuitenkaan miellyttänyt lukijakuntaa tarpeeksi jatkuakseen muutamaa vuotta pidempään. Ornamon pyrkimyksenä oli luoda enemmän rehevyyttä ja raikkautta muotoiluun, johon käsiteollisuuspiireissä oli totuttu.

Käsiteollisuuden opetuksen tarpeiden muuttuminen olosuhteiden ja kotiteollisuustoiminnan muuttuessa on huomioitava opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Maatalouden muuttuminen pienviljelysperusteiseksi muuttaa myös kotiteollisuuden opetuksen perusteita. Sen ei tarvitse olla elinkeinollista, vaan kotitarpeisen käsiteollisuustaidon opetusta painottavaa.

Kotiteollisuus ja ideologiat

Taideteollisuus ”Käsiteollisuuden” palstoilla (1-2/1927)

Koristetaiteilijain liitto Ornamo ja Käsiteollisuus -lehti tekivät yhteistyötä vuosina 1922-1926. Ornamon osuutena lehdessä oli uutta luovan taide-käsiteollisuuden esittely vanhan muotoperinnöllisen käsiteollisuuden kuuluessa kotiteollisuusväelle. Ornamon tyylilliset pyrkimykset ja osuus lehden kokonaisuudesta eivät kuitenkaan tyydyttäneet lehden maaseudulla asuvaa päätilaajakuntaa. Artikkelissa Arttu Brummer luo kriittisen katsauksen suomalaisen taideteollisuuden historiaan ja käy läpi yhteistyön vaiheet Käsiteollisuuden kanssa.

» Taideteollisuus ”Käsiteollisuuden” palstoilla [PDF, 890Kt]

Käsityö tuotantona

Käsiteollisuudenopetus Suomessa ennen, nyt ja vastaisuudessa (3/1927)

Kotiteollisuuden opetus juontaa juurensa ajoilta, jolloin teollisuus oli läheisessä yhteydessä kotoisen talouselämän kanssa. Maalaistaloissa oli ennen pakko valmistaa kaikki tarve-esineet itse. Ennen käsityökoulujen perustamista oppiminen tapahtui isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle taikka käsityöläisammattikuntien sisällä. Artikkelissa kerrotaan kotiteollisuuden opetuksen historia ja esitetään toiveita uudistuksista. Taloudelliset vaikeudet ovat kaikkina aikoina olleet kotiteollisuuskoulujen suurimpana vitsauksena

» Käsiteollisuudenopetus Suomessa ennen, nyt ja vastaisuudessa [PDF, 862Kt]

Naiset ja turhuus

Naisten kotiperäisistä töistä ja aherteluista (3/1927)

Ylitarkastaja Kuoppamäen radioesitelmä 19.12.1926, jossa hän naisten joulumessujen innoittamana tuo esiin käsityksiä siitä, mikä olisi kotikäsitöiksi suositeltavaa ja mikä ei, Esitelmässä pohditaan, mikä on väärin käytettyä naistyövoimaa. Kaupunkien kodeissa naisten käsityöahertelun hän tulkitsee olevan sitä. Tehdasteollisuuden rihkamakuosit ovat houkuttaneet naiset valmistamaan huonoista raaka-aineista valmistettuja mauttomasti väritettyjä esineitä vailla kaikkea käytännön tarvetta. Käsitöiden tulisi suuntautua käytännöllisten ja kauniitten tavaroiden valmistukseen, joiden mallit olisivat esimerkiksi Ornamon taiteilijoiden suunnittelemia.

» Naisten kotiperäisistä töistä ja aherteluista [PDF, 693Kt]

1920-luvun lehtien kansia

Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat