1910-luvun Taito-lehti

1910-luku 1917 lehtien perusteella

1910-lukua leimasi ensimmäinen maailmansota, jonka myötä myös Suomessa koettiin taloudellisia muutoksia. Toisaalta sotatalous toi tilauksia Venäjän markkinoille myös käsiteollisille yrityksille, toisaalta raaka-aineiden pula näkyi osassa kotimaan tuotantoa. Vuosikymmenen lopulla tapahtunut itsenäistyminen toi lisää määrärahoja kotiteollisuusjärjestöille ja vuosikausia lykättyjä uudistuksia pystyttiin toteuttamaan.

Vaikka sota-aika oli osittanut pienteollisuuden aseman uhatuksi pienten liikkeiden ja tehtaiden fuusioituessa suuremmiksi ja laajat kansakerrokset mieltyivät halpaan tehdastavaraan, katsottiin Käsiteollisuudessa kotiteollisuudella olevan mahdollisuuksia säilyttää erikoisasemansa yksilöllisyyttä kaipaavien ostajien myötä. Uusien mallien ja työohjeiden, sekä raaka-aineiden välittäminen katsottiin tärkeäksi keinoksi toimia kotiteollisuuden puolesta.

Kotiteollisen tuotannon kasvu synnytti pohdintoja tuotteiden markkinoinnin tehostamisesta. Erityisesti maataloustavaroille haettiin yhteistyötä Hankkijan kanssa tukkukaupan järjestämiseksi. Tekstiilien kauppa toimi kotiteollisuusliikkeiden välityksellä. Suksien markkinointiin perustettiin uusi osuusliittymä. Maaseutukauppojen toivottiin voivan osallistua oman seutukuntansa kotiteollisuustuotteiden paikalliseen myyntiin ja levitykseen laajemmalle. Samalla olisi pidettävä huolta, ettei kauppakotiteollisuus eksyisi tarpeettoman ylellisyystuotantoon tai mauttomuuteen menettäen kansanomaisen kotiteollisuuden leiman.

Raaka-aineiden kallistuminen ja suoranainen pula näkyi lehdessä korjaamisen ja oikean säilyttämisen neuvoina ja korviketuotteiden esittelynä. Muun muassa tallukoiden valmistamista tuotiin esiin jalkinepulan avuksi. Myös perinteisten kotiteollisuuden raaka-aineiden kuten pellavan, villan ja pajun viljely ja tuotanto olivat esillä laajasti. Raaka-ainetuottajana maatalouden asema on etusijalla käsiteollisuuden jalostamisen kysymyksessä.

Kuva vuoden 1917 lehden mainossivusta.

Kotiteollisuus ja ideologiat

Kaksi oikeaa toimen tyttöä (4/1917)

Suomella on edessä tiukka taistelu itsenäistyäkseen. Kuten valtiollisen ja sivistyksellisen itsenäisyyden juuret, niin myös taloudellisenkin on iskettävä syvälle tulevaisuuden Suomen kansaan jo kodin piirissä. Jutussa tuodaan esiin keskisuomalainen perhe, jonka nuoret tyttöset ilomielin kiiruhtavat askaroimaan kaikkea, mikä kodin piirissä on heidän voimilleen sopivaa. Iloisesti laulellen sujuu heiltä päivä ratoksi isän ja äidin. Oivallisia emäntiä heistä koituu, kun kasvaa kerkiävät. Sellaisia tyttäriä tarvitsee tuhansittain uusi vapaa Suomi.

» Kaksi oikeaa toimen tyttöä [PDF, 207Kt]

Käsityö tuotantona

Poikain käsityöt maamieskouluissa ja kansanopistoissa (7-8/1917)

Poikien käsityönopetuksessa ei ole käytännön tarve samalla lailla lähtökohtana kuten tyttöjen opetuksessa. Pojilla teetetään huone- ja korukaluja vaikka ani harvasta tulee puuseppä, eivätkä he tarvitse näitä taitoja myöhemmin kotonaan. Niiden sijaan tulisi tehdä kotitarvetta hyödyntäviä esineitä. Tarvitaan myös uusia, tarkkoja malleja jokapäiväisistä työvälineistä, joita voisi markkinoida uusilla etevämmyyksillä entisiin nähden. Myös käsityönopettajien koulutusta pitäisi suunnata maataloustyövälineiden tekoon.

» Poikain käsityöt maamieskouluissa ja kansanopistoissa [PDF, 739Kt]

Naiset ja turhuus

Vapauden riennot ja pukumuodit (10/1917)

Orjallisesti noudatettava yleismaailmallinen muoti on suurten pukimoliikkeiden etu. Jotta vanhat varastot saataisiin rahaksi uuden tieltä, päästetään maailmanmuoti myöhemmin syrjäisempiin maihin. Kirjoittajan mukaan tekstiilikapitalisteilla on horjumaton kansainvälinen liitto tarkoitusperiensä toteuttamiseen, jota perustellaan naisellisella turhamaisuudella. Muodista poikkeava joutuu silmätikuksi. Tällaiselta naiselta odotetaan muutakin itsenäisyyttä tai erikoisuutta. Ja kuinka moni sellaisesta tahtoisi kerskua. Aikoina, jolloin kuukauden palkka ei riitä edes pukukankaan hinnaksi olisi aika irrottautua muotihulluudesta. Terveydelliset, yksilölliskauneudelliset ja taloudelliset näkökohdat tulee huomioida vaikka mallit otettaisiinkin kuosijulkaisuista.

» Vapauden riennot ja pukumuodit [PDF, 372Kt]

1910-luvun lehtien kansia

Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat