Soile Hovila

"Viime vuosina olen keskittynyt metsäteemaisten näyttelyteosten valmistamiseen. Vuonna 2017 aloitin uuden sarjan suunnittelun, kun huomasin haluavani kommentoida ja kertoa tarinaa – esteettisen kokemuksen välittämisen lisäksi."

Soile Hovila

tekstiilitaiteilija
TAITAJAT / tekstiilitaiteilija

Soile Hovila, tekstiilitaiteilija

Kudottu kuva -näyttely 2020 Soile Hovila / Suomen käsityön museo

Erikoistuin kuvakudoksiin valmistuttuani tekstiilitaiteilijaksi Taideteollisesta korkeakoulusta 2002. Kudon valokuvalähtöisesti luontoaiheita. Luonnostelenvalokuvia yhdistäen pienessä koossa, jotta voin tehdä ilmaisulliset valinnattekstiilimateriaalilla ja kudonnan edetessä. Teoksilleni on ominaista pehmeät, murretut värisävyt, jotka syntyvät yhdistämällä ohuita villa-, pellava- ja puuvillalankoja. Loimen värjäämätön pellavalanka saa näkyä. Kudon pystykangaspuilla rivi riviltä, teoksen nurjalta puolelta ja usein myös kuvan sivusuunnasta.

Nurjalta kudottaessa osa teoksesta jää intuition varaan. Luonteeseeni sopiipitkäjänteisyyttä vaativa työskentely. Hidas toteutus antaa myös aikaa pohtia työni sisältöä.

Viime vuosina olen keskittynyt metsäteemaisten näyttelyteosten valmistamiseen. Vuonna 2017 aloitin uuden sarjan suunnittelun, kun huomasin haluavani kommentoida ja kertoa tarinaa – esteettisen kokemuksen välittämisen lisäksi.

Vastakohtien maailma -sarja sisältää viisi kuvakudosta, joita olen toteuttanut Taiken, Suomen kulttuurirahaston ja Greta ja William Lehtisen säätiön tuella. Tarkastelen sarjassa maailman vastakohtaisuuksia, kuten asukastiheyttä ja rikkautta sekä ympäristön tuhoamisen seurauksia. Otan kantaa biodiversiteetin puolesta ja pohdin, kuinka etuoikeutettua on nauttia lumisesta maisemasta ja puhtaasta merestä.

Puilla on sarjan sommitelmissa keskeinen rooli. Ensimmäisessä osassa on asumaton pusikko ja toisessa näkymä naapuripihani komeisiin mäntyihin. Kolmannessa osassa rinnastan pohjoisen aarniometsän ja etelän sademetsän talousmetsään ja palmuöljyviljelmiin. Neljännessä osassa kuivunutta maisemaa ympäröi suuri tammi, Kalevalan maailmanpuu, joka oli tarpeen kaataa. Viidessä osassa keskeisessä roolissa on elämänpuuna kuvattu mangrove, tärkeä hiilen sitoja sekä myrskyjen ja eroosion estäjä.

Tietoa taitajasta

Nimi
Soile Hovila

Syntymävuosi
1974

Paikkakunta
Karkkila

Taitajaan liittyvä näyttely tai julkaisu

Kuvia

Avaa valokuva täysikokoiseksi napsauttamalla kuvaa.