ARTIKKELIT

Pitsinnypläyksen historiaa

2014 Suomen Pitsinnyplääjät ry

>> https://www.suomenpitsinnyplaajat.fi/

Pitsinnypläyksen alkuvaiheet

Pitsinnypläyksen syntymisestä ei ole tarkkaa tietoa. Mutta tiedetään, että se on syntynyt joskus 1400-luvulla, joko Italiassa tai Alankomaissa. Italian puolesta puhuu varhaisimmat kirjalliset merkinnät, kun taas Alankomaiden puolta pitää hyvin kehittynyt nypläystekniikka. Sen ajan Euroopan hienoimpien pitsien langat piti kehrätä ja nyplätä kosteassa kellarissa, etteivät ne menisi poikki. Hienoudesta kertoo sekin ettei tänä päivänä edes teollisuus pysty samaan.

Ennen nypläystä oli passementit, jotka olivat villa-, silkki- ja metallilangoista erilaisia palmikoituja ja kudottuja nauhoja.

Nypläystaito säilyi teollisesta vallankumouksesta ja II maailmansodasta vanhojen nyplääjien muistissa ja harrastustoiminnan avulla.

Pitsinnypläyksen tulo Suomeen

1500-luvulla pitsinnypläys tuli Suomeen, kun se oli ensin yleistynyt muualla Euroopassa. Nypläystaito tuli Suomeen kauppiaiden, maahan muuttaneiden ulkomaalaisten sekä myös Itämeren satamissa reissuja tekevien ihmisten mukana. Pitsinnypläys levisi pääasiassa vain paikkakunnille jotka olivat kauppareittien varsilla.

1600-luvun alkupuolella pitsinnypläys sai suuren suosion erityisesti aatelisten, yläluokan ja pappissäädyn keskuudessa. Myös kirkko suosi pitsejä ja käytti niitä alttariliinoissa ja messukasukoissa. Pitsejä käytettiin runsaasti myös hautausasuihin. Pitsien käytön kasvaessa jatkuvasti säädettiin lakeja, jotka kielsivät pitsin maahantuonnin. Lailla säädettiin myös rajoituksia pitsien leveyksistä, jota kierrettiin tekemällä paljon kapeita pitsejä ja ompelemalla ne yhteen.

1700-luvulla jatkui 1600-luvulla alkanut nypläystyynyjen, nypylöiden ja neulojen tuonti ulkomailta. Samaan aikaan pitsinnypläys levisin laajemmalle kun talonpoikaisnaisten oli itse tehtävä omat pitsinsä.

1800-luvulla taas pitsinnypläys väheni huomattavasti, kun tykkimyssyt eivät enää olleet muodissa. Jonka seurauksena nyplättyjen pitsien käyttö jäi liinavaatteiden ja kansanomaisten pitsien varaan. 1890-luvulla tehdaspitsien tullessa markkinoille nypläys taantui entisestään.

Raumalaiset pitsit

Raumalaiset pitsit ovat tyyliltään Torchon-pitsejä, jotka ovat koristeaiheiltaan mittausopillisia kuvioita, neliöitä, kolmioita ja niitä yhdistää jonkinlainen verkko. Pitsit eivät liity mihinkään aikakauteen, jolloin niiden ikää on hankala määrittää. Raumalaisia pitsejä käytetään pääasiassa liinojen väli- ja reunapitseinä, tykkimyssyissä sekä vähäisissä määrin kastemekoissa ja nenäliinoissa. Niiden kukoistuskausi ajoittuu 1700-luvun lopulta 1840-luvulle, jolloin tykkimyssyt olivat muodissa.

Raumalaiset pitsit erottuvat muista kotimaisista pitseistä hienommalla langalla. Pitsien tyypillisiä kuvioaiheita ovat mantelit, palmikot eli jamikat, hämähäkit eli spindelit, jepyrit ja koukut. Pitseissä käytetään kuvioiden korostamiseen paksumpaa lankaa kuin itse nypläyslanka on eli laanalankaa.

Heinämaan Orimattilan pitsit

Ovat myös tyyliltään Torchon-pitsejä. Nypläyslankana käytetään karkeaa lankaa. Heinämaan pitseille hyvin tyypillisiä ovat mantelit eli pamppalat, sillä pitsejä joissa on manteleita kutsutaankin pamppalapitseiksi. Tyypillisimmillään pitsiliinat ovat kokonaan pitsiä, ensin liinoihin nyplätään reunapitsi ja sitten siihen sopiva keskiosa, lopuksi ne ommellaan yhteen.

Karjalan nyytingit

Nyytingit poikkeavat selvästi muista suomalaisista pitseistä karkeudellaan ja tiheydellään. Nyytinkejä käytetään karjalaisissa kansallispuvuissa , tanuissa, reuna- ja välipitseinä. Nyytinkien rakenne on yksinkertaisempi kuin muiden suomalaisten pitsien. Esimerkiksi nyytinkeihin ei koskaan nyplätä kulmaa vaan kulman kohdalla pitsiä taitetaan kulman mukaan. Oikeaoppiset nyytingit nyplätäänkin ilman valmista mallia ruudullisen tai raidallisen kankaan päällä. Neulojakin käytetään vain reunoissa, jonka vuoksi pitsit ovat tiheitä pysyäkseen muodossaan. Kansanomaisissa pitseissä on havaittavissa samoja piirteitä varhaisimmilta ajoilta lähes nykypäivään.

Nypläys tänään

Nykyään pitsinnypläys pysyy voimissaan kansalaisopistoissa ja harrastuksena. Perinteisten pitsi tyylien rinnalle on tullut moderneja pitsejä. Joita ovat mallisuunnittelultaan tai käyttötarkoitukseltaan perinteisestä poikkeavat pitsit. Monesti nämä ovat mm. koruja, tauluja ja asusteita. Nypläykseen uusia ulottuvuuksia mukanaan tuo myös metallilangoista ja muista ei-niin-perinteisten materiaalien käyttö sekä kolmiulotteiset pitsit.

Lähteet

Nyplääjät ry Rauma: perusmallit

Fagerlin, Ulla; Hulterström Birgitta; Malmberg Kristina
(suom.Almay Mirja): Nypläyskirja, perinteitä ja omaa suunnittelua, Kauppiaiden
kustannus Oy, Fallköping 1989

Lindfors, Eila: Pitsinnypläyksen salaisuus; alkeisoppikirja,
Pitsipuoti Skriini, Huhmari 1989

Linnove, Aino: Suomalaisen pitsinnypläyksen kehitysvaiheita
1500-luvulta 1850-luvulle, Werner Söderström Oy, Porvoo , 1947

Linnove, Aino: Suomalaiset nyplätyt pitsit, Turku, 1963

Raumanpitsi 1979

Käsi- ja taideteollisuuslehti, Taito 4/1992

Käsityötekniikka