5. Valtakunnallinen neuvottelukunta museon tueksi

Suomen kotiteollisuusmuseon neuvottelukunnan jäseniä kokoontuneena museon näyttely- hallin portailla 8.11.1982. Kuvassa osastonjohtaja Osmo Vuoristo Museovirastosta, Kotiteollisuuden keskusliiton toiminnanjohtaja Arvi Mustala, museonjohtaja Jarno Peltonen Taideteollisuusmuseosta, museonjohtaja Maija-Liisa Hirvi Suomen kotiteollisuusmuseosta, apulaisprofessori Veikko Anttila Jyväskylän yliopistosta, lehtori Elsa Silpala Fr. Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopistosta, toimistopäällikkö Terttu Palva Ammattikasvatushallituksesta, kotiteollisuusopettaja Sirkka Ylänen Loimaan kotiteollisuuskoulusta ja tiedesihteeri Kari Poutasuo Opetusministeriöstä. Kuva: Suomen käsityön museo / Esko Siekkinen, ME-studio.
Suomen kotiteollisuusmuseon neuvottelukunnan jäseniä kokoontuneena museon näyttely- hallin portailla 8.11.1982. Kuvassa osastonjohtaja Osmo Vuoristo Museovirastosta, Kotiteollisuuden keskusliiton toiminnanjohtaja Arvi Mustala, museonjohtaja Jarno Peltonen Taideteollisuusmuseosta, museonjohtaja Maija-Liisa Hirvi Suomen kotiteollisuusmuseosta, apulaisprofessori Veikko Anttila Jyväskylän yliopistosta, lehtori Elsa Silpala Fr. Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopistosta, toimistopäällikkö Terttu Palva Ammattikasvatushallituksesta, kotiteollisuusopettaja Sirkka Ylänen Loimaan kotiteollisuuskoulusta ja tiedesihteeri Kari Poutasuo Opetusministeriöstä. Kuva: Suomen käsityön museo / Esko Siekkinen, ME-studio.

Opetusministeriö ja Jyväskylän kaupunki tekivät vuonna 1982 sopimuksen museon talouden ja hallinnon järjestämisestä. Hallinnollisesti museo toimi itsenäisenä museona Jyväskylän museolautakunnan alaisuudessa, jossa museonjohtaja oli esittelijänä. Museosta ei tullut Keski-Suomen museon osastoa, kuten työryhmä oli alun perin suunnitellut ja kuten Keski-Suomen museon uusi johto olisi toivonut.

Valtioneuvosto, myöhemmin opetusministeriö, nimesi neuvottelukunnan kehittämään museon toimintaa ja seuraamaan sen valtakunnallisuutta. Museon itsenäistä asemaa korostivat hyvin voimakkaasti tiedesihteeri Kari Poutasuo ja neuvottelukunnan ensimmäinen puheenjohtaja professori Veikko Anttila. Neuvottelukunnan jäsenet edustivat opetusministeriötä, Jyväskylän kaupunkia, Ammattikasvatushallitusta, museovirastoa, Kotiteollisuuden keskusliittoa, Käsiteollisuusopettajain Liittoa, Taideteollisuusmuseota sekä alan oppilaitoksia.

Neuvottelukunnan jäsenet olivat hyvin kiinnostuneita museon kehittämisestä ja siksi heillä oli hyvin voimakas ote museon asioihin. Yhteistyö Jyväskylän kaupungin kanssa sujui kuitenkin hyvin.

Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat