Nykypäivä talteen

Taitokeskus ja Jyväskylän käsityökoulu

– ”On iso rikkaus, että on eri-ikäisiä oppijoita nelivuotiaista aikuisiin.”

Taitokeskuksessa toimiva Jyväskylän käsityökoulu järjestää taiteen perusopetusta ikäryhmittäin ja vuodesta toiseen etenevästi 4–18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Taitokeskus Aivia tarjoaa myös ammatillista lisäkoulutusta aikuisille, tyky-toimintaa, kursseja, työpajoja, neuvontaa ja materiaalien myyntiä.

Käsityökoulu perustettiin Jyväskylään vuonna 1990 ja se muutti vuonna 2009 uusiin tiloihin Tourulassa Kivääritehtaalla. Taitokeskuksen toiminta-ajatus on viedä käsityötä eteenpäin luovuutena, taitona ja kulttuurina. Myös käsityökoulu tähtää onnistumisen iloon ja ongelmanratkaisuun oman tekemisen kautta. Tärkeintä ei ole käytännöllinen tai esteettinen lopputulos, vaan koko tekemisen prosessi eri vaiheineen ja kokemuksineen. Käsillä tekeminen vaikuttaa taidekasvatuksellisesti ihmisenä kasvamiseen.

Halukkaita oppilaita on aloituspaikkoja enemmän ja oppilaat valitaan arpomalla. Käsityökouluun hakevat käsitöistä kiinnostuneet nuoret ja aikuiset. Lapsia mukaan ilmoittavat vanhemmat, jotka ovat huomanneet lasten nauttivan käsillä tekemisestä. Jotkut oppilaat jatkavat koulussa useita vuosia. Käsityökoulu ei tarjoa ammatillista koulutusta, mutta on innostanut joitakin oppilaita jatkamaan opinto-ja ja valmistumaan käsityön ammattilaiseksi.

Vararehtori ja tekstiiliopettaja Riikka Holappa pitää ikäjakaumaa rikkautena. Toisaalta lasten ja aikuisten erot näkyvät, sillä lapsille tärkeää on tekeminen ja kokeminen, kun taas aikuiset saattavat tähdätä tietyn tuotteen valmistamiseen. Holappa kertoo, että vaikeusaste ja työn määrä mitoitetaan jokaiselle ikäkaudelle sopivaksi ja tekniikoiden osaamista syvennetään vuosien varrella.

Lukuvuoden 2008–2009 teema on aika, tila ja avaruus. Lukuvuosi on jaettu viiteen opetusjaksoon, joista jokaisella on oma teemansa. Jokaisen jakson ensimmäisillä tunneilla tutustutaan ja käydään läpi materiaaleja ja tekniikkaa. Holappa kertoo työn pysyvän mielenkiintoisena vuodesta toiseen, sillä eri tekniikoiden opettaminen on mielekästä ja myös opettajat pääsevät kehittymään omissa lempi-tekniikoissaan. Vuosien varrella on mahdollisuus kouluttautua lisää.

Lukuvuoden 2008–2009 teema on ”aika, tila ja avaruus”. Lukuvuosi päättyy näyttelyyn, joka on esillä Suomen käsityön museon Näytönpaikassa vapaasti kaikkien ohikulkijoiden nähtävissä. Holapan mukaan käsityökoululla on merkitystä myös sosiaalisille suhteille. Ryhmäytyminen on tärkeää ja usein lapsille muodostuu kaverisuhteita ja kavereiden kanssa jatketaan käsityökoulussa vuodesta toiseen. Holappa listaa käsityökoulun visioiksi muun muassa yhdessä tekemisen ja erilaisuuden hyväksymisen.

Jyväskylän käsityökoulun toiminta sai vuonna 2008 opetusministeriöltä Lapsenpäivä-palkinnon lasten ja nuorten taidekasvatuksen ja harrastustoiminannan edistämisestä. 2009 on valtakunnallisen käsi-työkoulutoiminnan 20. juhlavuosi.

Tekijät: Emilia Koivunen, Lotta Roiha ja Anne Sarja-Kolu
ajankohta: 2009

Kuvia

Avaa valokuva täysikokoiseksi napsauttamalla kuvaa.