Nykypäivä talteen

Muotoilija Kristian Venäläinen

– ”Savessa aika vähän tarvii työvälineitä; että jos mää näitäkin teen, mulla on oikeastaan käytössä ku kädet ja tämä savi.”

Harjoitustyömme on henkilökuva muotoilija Kristian Venäläisestä. Sen  tarkoituksena on keskittyä muotoilija Kristian Venäläisen työskentelyyn taidekeskus Järvilinnassa, hänen käyttämiinsä materiaaleihin ja menetelmiin sekä yleisesti hänen työhistoriaansa muotoilijana. Harjoitustyössämme haluamme selvittää Venäläisen urahistoriaa ja työskentelyä muotoilijana teemoitellun haastattelun avulla. Haastattelu toteutettiin yhden vierailupäivän aikana taidekeskus Järvilinnassa, jossa samaan aikaan tallensimme ympäristöä valokuvien ja äänimaisemien avulla. 

Harjoitustyömme merkittävin havainto oli se, että muotoilija Venäläinen kokee muotoilun ja kuvanveiston on elämäntapana: se antaa elämälle sisältöä, vaikkakin taloudellisesti alalla on haastavaa pärjätä. Nykyiseen työhönsä Järvilinnaan Venäläinen päätyi sattumalta puskaradion kautta, kun häntä kysyttiin sinne töihin. Viimeisimmistä töistä löytyy osia jotka on tehty puusta, pronssista, sekä keramiikasta. Hän pitääkin itseään vielä enemmän kuvanveistäjänä, kuin muotoilijana ja hänen viimeisimmät tuotoksensa täyttävätkin kolmiulotteisen veistoksen tunnusmerkit ja jokainen niistä on uniikki. Hänen mielestään materiaalien vaihtelu tuo myös mukavaa mielenkiintoa työntekoon. Mielekkäimmäksi materiaaliksi työstää hän kuitenkin kokee saven.  “– siinä on konkreettisimmillaan kun tavallaan tuntee ja ajattelee käsillä kun tekee –.” “Toisissa materiaaleissa enemmän tylsiä työvaiheita kuin toisissa”. Hän kokee selvästi käsin tekemisen tärkeäksi osaksi työtään.

Tekijät: Veli-Martin Hästbacka, Inga-Maare Kylmämaa, Mikko Sairanen ja Sanni Metsola
ajankohta: 2019

Kuvia

Avaa valokuva täysikokoiseksi napsauttamalla kuvaa.