Kukako-sivusto (2021)

Oppimateriaalia kulttuuriperintökasvatukseen

Kukako on Suomen käsityön museon toteuttama sivusto, jonka tehtävät on laadittu avuksi ja opiksi kulttuuriperintökasvatukseen alakoulussa. Materiaalin voi halutessaan myös tulostaa verkkosivuilta. Kukako on päivitetty vuonna 2021 vuoden 2010 alkuperäisestä versiosta.

Uutta Kukakoa päivitetään parhaillaan nettisivuille!

Kukako vastaa kulttuuriperinnöstä? – Ai mää vai?

Kukako-sivusto on Suomen käsityön museon toteuttama sivusto, jonka tehtävät on laadittu avuksi ja opiksi kulttuuriperintökasvatukseen alakoulussa.

Tehtävät

  • avaavat uusia lähestymistapoja oppiaineiden opetukseen
  • tarjoavat mahdollisuuden lähestyä kokonaisvaltaisesti useita oppiaineita yhden aiheen kautta
  • alakoulujen käyttöön suunniteltuja
  • integroitavissa eri oppiaineisiin

Voitte tehdä yksittäisen, tilanteeseen sopivan tehtävän tai laajasti useita tehtäviä eri kansioista Omakirjaa apuna käyttäen.

Kuva: Jupu