Koulukäsitöiden kuudenkymmenen vuoden turhaumat - tiivistelmä

Lyhyt oppimäärä käsityöhön -julkaisun kansi (Suomen käsityön museon julkaisuja 21, 2003). Kuvan tiedot: Lapualaiset kansakoulutytöt käsityötunnilla vuonna 1936. Kuva: Jussi Kangas, Museovirasto, kuva-arkisto.
Julkaisun kansi: Lyhyt oppimäärä koulukäsityöhön.

Artikkeli julkaisusta Lyhyt oppimäärä koulukäsityöhön (2003)

Tiivistelmä: Käsityötuntien kuudenkymmenen vuoden turhaumat

Artikkelin kirjoittaja: Raija Manninen

Suomen käsityön museon museolehtori Raija Manninen kirjoittaa kansa-, kansalais-, oppi- tai peruskoululaisten koulukäsityömuistoista. Museo on tallentanut käsityömuistoja muutamien viime vuosien ajan. Kevääseen 2003 mennessä muistelmia oli kertynyt 230 kappaletta.

Koululaisten muistot tulevat artikkelissa esille tavalla, jollaista ei ole mahdollista löytää opettajan kateederin takaa tai virallisista käsityönopetukselle asetetuista tavoitteista.

Pienille ja vähän isommillekin koululaisille käsityötunnit ovat voineet olla kovinkin tuskallisia. Käsityötuntien muistot käsittelevät oppilaiden suhdetta käsityönopettajaan, tehtyihin käsitöihin tai omaan käsityötaitoon.

Artikkelissa verrataan 1900-luvun lopun koululaisten käsityömuistoja 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen käsityön opettajaoppaiden ja oppikirjojen sekä joidenkin komiteanmietintöjen ohjeisiin. Niiden kautta hahmotellaan käsityötuntien yleistä, vuosikymmeninä samana pysynyttä henkeä.

Vaikka vuosien 1892–1952 opetussuunnitelmat ja 1940-luvulta nykypäiviin ulottuvat muistot ajallisesti eivät kohtaa, näyttää koulun käsityötunti pysyneen vuosikymmenestä toiseen jokseenkin samanlaisena. Vain kieli, jolla oppilaat puhuvat, on erilaista.

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat