Nykypäivä talteen

Käsityökerho Artebio

– ”Neuloosi tarttuu, eikä siihen muuten ole parannuskeinoa!”

Käsitöitöiden tekeminen lienee nyt muodikkaampaa kuin koskaan. Tästä on kiittäminen sitä, että nuoremmat ikäpolvet ovat löytäneet vanhojen jo lähes unohdettujen perinnetaitojen pariin. Suosioon on monta syytä, eikä niistä vähäisimpiä ole se että harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset ja niissä on rajattomasti mahdollisuuksia kehittyä. Tämän hetken suosituimpia harrastuksia ovat neulomisen ja virkkaamisen lisäksi esimerkiksi makramee (solmiminen), vaatteiden ompelu ja korujen tekeminen eri tekniikoilla. Käsityöt ovat tapa rentoutua ja pysähtyä kiireisen arjen keskellä. Ne tarjoavat myös kaivattua yhteisöllisyyttä, sillä käsitöitä voi tehdä niin yksin kuin yhdessä toisten kanssa. Kaikki tämä ilmentää hyvin muodikasta ”down-shiftaamista”, eli arjen hidastamista ja halua nauttia yksinkertaisista arjen asioista.

Yksi yhteisöllisyyden ja käsityöharrastuksen suosion ilmentymistä ovat yliopisto-opiskelijoiden omat käsityökerhot. Jyväskylän yliopistossa on ainakin kaksi erillistä ainejärjestöjen alaisuudessa toimivaa käsityökerhoa: Corpus-ainejärjestön Kässäkerho sekä Syrinx- ja Otsoni-ainejärjestöjen yhteinen Artebio. Corpus on Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kirjallisuuden, museologian, taidehistorian ja taidekasvatuksen opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö. Syrinx on biologian alan opiskelijoiden ja Otsoni puolestaan on ympäristötieteen alan opiskelijoiden ainejärjestö. Tässä yhteydessä haastateltiin näistä kerhoista jälkimmäisen, eli Artebion, perustajia. Sara Ihalainen ja Sandra Savinen ovat molemmat maisterivaiheen ekologian ja evoluutiobiologian pääaineopiskelijoita. He perustivat oman käsityökerhonsa joulukuussa 2013. Kerhon tarkoituksena oli koota yhteen käsityöharrastuksen lumoamia kanssaopiskelijoita. Kerhon jäsenet voisivat jakaa ohjeita ja opettaa toisiaan esimerkiksi neulomisessa ja virkkaamisessa. Artebio antaisi väylän, jota kautta käsitöistä kiinnostuneet voisivat tutustua toisiin samanhenkisiin opiskelijoihin. Tässä Artebio on onnistunut hyvin ja kerhon myötä Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle on syntynyt tiivis ja lämminhenkinen käsityöyhteisö.

Käsitöitä, kuten neulomista ja virkkaamista, harrastavia näkee bio- ja ympäristötieteen laitoksella lähes kaikilla luennoilla. Artebio on suosittu käsityöyhteisö, jonka toiminta on aktiivista. Tapaamisia on keskimäärin kuukausittain yhdestä kahteen ja aktiivisia jäseniä on kymmenkunta, kun koko jäsenmäärä on 50. Artebion jäsenmäärä on suurehko, kun suhteuttaa sen laitoksen opiskelijamäärään, joka vuonna 2011 jatko-opiskelijat huomioituina oli yhteensä 697 opiskelijaa. Tapaamisten lisäksi Artebion toimintaan kuuluvat keskustelu ja ohjeiden jakaminen oman yhteisön ulkopuolisilta suljetuilla nettisivuilla Facebookissa. Suunnitelmissa on tulevaisuudessa järjestää myös retkiä muiden kaupunkien lankakauppoihin sekä pitää syksyllä 2016 langanvärjäystapahtuma.

Ihalainen ja Savinen esitelivät Artebion toimintaa 25.1.2016 pidetyssä tapaamisessa. Paikalla oli heidän lisäkseen viisi muuta jäsentä: Marina MustonenPäivi KosunenMaiju PuranenSuvi Lahtinen ja Emmi Rauhamäki. Tapaamisia järjestetään yleensä joko jäsenistön kodeissa tai kahviloissa. Tällä kertaa se järjestettiin Mustosen kodissa Nääpikäntiellä Jyväskylässä. Kyseessä oli osallistujamäärältä keskikokoinen tapaaminen, jonka aikana keskusteltiin paitsi käsitöistä, myös nautittiin herkuista ja puhuttiin ajankohtaisista asioista sekä opinnoista. 

Artebio täyttää loppuvuonna 2016 kolme vuotta, mutta sen tulevaisuus on avoin. Molemmat vetäjät ovat valmistumassa lukuvuonna 2016-2017. Osa jäsenistöstä on jo valmistunut ja alkanut hajaantua pitkin Suomea. Alkuvaiheen opintojaan tekeviä on Artebion jäsenistössä tällä hetkellä niukalti. Usko Artebion jatkoon on kuitenkin vahva, sillä käsityöt ovat ennen kaikkea elämäntapa, eivätkä vain pelkkä harrastus. Jos Artebio lakkaa toimimasta bio- ja ympäristötieteiden laitoksella, jatkavat sen nykyiset jäsenet varmasti yhteydenpitoa. Ja kukaties, kenties joku muu nuoremman polven opiskelija saa pian kuningasidean ja perustaa oman uuden käsityökerhon?

Tekijät: Sara Ihalainen
ajankohta: 2016

Kuvia

Avaa valokuva täysikokoiseksi napsauttamalla kuvaa.