Taito elää: Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry. tänään

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry. muodostaa yhdessä eri puolilla Suomea toimivien käsi- ja taideteollisuusyhdistysten sekä niiden ylläpitämien käsi- ja taideteollisuus- ja käsityökeskusten sekä liikkeiden kanssa valtakunnallista käsityöalan asiantuntija- ja palvelujärjestö Taito Groupin. Taito Group tarjoaa monipuolisia käsityön palveluja niin ammattilaisille kuin harrastajillekin.

Erilaiset kehittämishankkeet ja projektit ovat Käsi- ja taideteollisuusliitolle hyvin tärkeitä. Projektin tuloksena esimerkiksi uudistettiin yhdistysten myymälätoiminta luomalla käsityötuotteiden markkinointiverkosto, Taito Shop myymäläketju. Yrityspalvelut projektilla puolestaan kehitettiin alueyhdistysten valmiuksia antaa yritysneuvontaa. Näin saatiin koulutettua yhdistyksiin Taito-yritysneuvojia. Projektirahoitus on nykyisin hyvin olennainen osa Käsi- ja taideteollisuusliiton kokonaisrahoitusta. Erilaiset kulttuuri- ja elinkeinoprojektit ovat merkittävällä tavalla elävöittäneet ja tehostaneet liiton toimintaa viimeisten parin vuosikymmenen aikana.

Käsi- ja taideteollisuusjärjestö panostaa vahvasti tulevaisuuteen ja on nostanut lapset ja nuoret toimintansa yhdeksi keskeiseksi kohderyhmäksi.

Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat