Taito elää: Johdanto

JOHDANTO

Kotiteollisuusyhdistykset – nykyiset käsi- ja taideteollisuus­yhdistykset – sekä niiden käsityökeskukset ovat Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toiminnan selkäranka. Yhdistykset irtaantuivat maanviljelys- ja talousseuroista 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Yhdistykset ovat historiansa aikana perustaneet ja ylläpitäneet koti­teollisuuskouluja, järjestäneet kursseja ja neuvontaa sekä organisoineet käsityötuotteiden kauppaa.

Nykyisen Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toiminta alkoi Kotiteollisuuden Keskusliiton synnystä vuonna 1913, jolloin alan keskuselimeksi perustettiin Kotiteollisuus­valtuuskunta. Vuonna 1934 rekisteröidyttiin yhdistykseksi nimellä Suomen Kotiteollisuus­järjestöjen Keskusliitto. Vuonna 1945 valtio myönsi määrärahan kiinteän toimiston ja vakinaisen henkilökunnan palkkaukseen. Liiton tavoitteeksi nousi ansiokotiteollisuuden tukeminen. Vuonna 1964 liiton nimi muutettiin Kotiteollisuuden Keskusliitoksi. Liiton nimi sai nykyisen muotonsa vuonna 2001.

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n tehtäviin on kuulunut muun muassa elinkeinotoiminnan tukeminen, alan oppilaitosten luotsaaminen kohti nykypäivää sekä kurssi- ja neuvontatoiminnan koordinoiminen. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on kuitenkin ollut käsityön ja kotiteollisuuden arvostuksen ylläpitäminen. Perinteisestä kotiteollisuudesta on Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n historian aikana muodostunut käsi- ja taideteollisuutta, joka ammentaa sisältönsä niin perinteisestä käsityöstä kuin modernista muotoilustakin.

Aiheen pääsivu
LIITTYVÄT PROJEKTIT TAI NÄYTTELYT

Liittyvät tekniikat
Liittyvät taitajat