Kestävän käsityön malli opetukseen ja tuotesuunnitteluun

Väitös käsityötieteen alalta 2020
KM Niina Väänänen

Kestävän käsityön malli opetukseen ja tuotesuunnitteluun

Kestävän käsityön avulla voidaan konkreettisesti vaikuttaa tuotteen ympäristövaikutuksiin. Tämä onnistuu kiinnittämällä huomiota työskentelytapoihin, menetelmiin sekä materiaaleihin tuotteen elinkaaren vaiheissa. Lisäksi tulee huolehtia asianmukaisesta kierrättämisestä ja hukkamateriaalien hyötykäytöstä. Käsityö on aina ollut tässä suhteessa esimerkillinen, räsymatto on suomalainen innovaatio kierrättämisen ja kiertotalouden näkökulmasta.

KM Niina Väänäsen käsityötieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa kehittämä teoreettinen malli auttaa ymmärtämään kestävää kehitystä ja käsityötä kokonaisuudessaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin käsityön opettajaopiskelijoiden sekä käsityöyrittäjien käsityksiä kestävästä käsityöstä. Väänänen selvitti kestävän käsityön käsitettä myös ajankohtaisen tutkimuskirjallisuuden kautta.